ត្រឡប់ទៅទំព័រទាញយកឯកសារវិញ
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
ច្បាប់

អនុក្រឹត្យ
គ្មានព័ត៌មាន

ប្រកាស

សារាចរណែនាំ

សេចក្តីជូនដំណឹង


ទាញយកឯកសារទម្រង់ថ្មី
VT2014
លិខិតបញ្ជាក់ពីការកាន់កាប់ និងប្រើប្រាស់ មធ្យោបាយដឹក​ជញ្ជូន និងយានជំនិះ

លិខិតប្រកាសពន្ធ​ លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
តម្លៃសេវាសាធារណៈ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
របាយការណ៏ និង ស្ថិតិ
-  របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ
-  ស្ថិតិ
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៥
- ឆ្នាំ ២០១៤
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលជំនាញពន្ធដារ
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​
ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ វគ្គ៣
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
36
80,837
72,146
1,696,732
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-សំណើសុំអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលចំណូលពន្ធប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ព្រមទាំងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្ត របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី​ ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ វេលាម៉ោង ៨ៈ៣០ នាទីព្រឹក (បន្ទប់ ៦១១)២៨ មករា ២០១៥
-ស្តីពីការផ្តល់របាយការណ៏អំពីចំនួននៃការបើកផ្តល់ ប្រើប្រាស់ នៅសល់ និងលតាបត្រពន្ធ​លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទឆ្នាំ២០១៤ ដែលបានប្រើប្រាស់រួច តែមិនទាន់បានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ មកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ២៧ មករា ២០១៥
-ស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្ត្រីរាជការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតចំនួន ១០កន្លែង និងថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួន ០៣កន្លែង១៩ មករា ២០១៤
-ធ្វើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ណែនាំនានារបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ១៣ មករា ២០១៥
-ស្តីពីការទទួលប្រាក់ពន្ធ និងប្រាក់ពិន័យ ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤០២ មករា ២០១៥

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលត្រូវចូល​រួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី នីតិវិធីនៃការដាក់​លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ ពន្ធប៉ាតង់ ពន្ធកាត់ទុកទូទៅ និងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ក្រុមទី៣ 09/01/2015
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលត្រូវចូល​រួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី នីតិវិធីនៃការដាក់​លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ ពន្ធប៉ាតង់ ពន្ធកាត់ទុកទូទៅ និងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ក្រុមទី២ 09/01/2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបម៉ៅការ (OAS) 22/01/2015
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ