ត្រឡប់ទៅទំព័រទាញយកឯកសារវិញ
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
ច្បាប់

អនុក្រឹត្យ
គ្មានព័ត៌មាន

ប្រកាស

សារាចរណែនាំ
គ្មានព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង
គ្មានព័ត៌មាន

VT2014
គណនាប្រាក់ពន្ធ​ លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ
លិខិតបញ្ជាក់ពីការកាន់កាប់ និងប្រើប្រាស់ មធ្យោបាយដឹក​ជញ្ជូន និងយានជំនិះ

លិខិតប្រកាសពន្ធ​ លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
តម្លៃសេវាសាធារណៈ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
របាយការណ៏ និង ស្ថិតិ
-  របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ
-  ស្ថិតិ
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៤
- ឆ្នាំ ២០១៣
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលជំនាញពន្ធដារ
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​
ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ វគ្គ២

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​
អាករលើតម្លៃបន្ថែម
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
418
51,792
70,548
1,323,080

ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-ការប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដក្នុងការរៀបចំឯកសារ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនៅក្នុង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ១១ សីហា ២០១៤
-ដំណឹងមរណភាពរបស់លោក កែវ សាវុធ អតីតអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ០៦ សីហា ២០១៤
-សេចក្តីណែនាំស្តីពីការតាមដានវត្តមាន និងអវត្តមានរបស់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ១៥ កក្កដា ២០១៤
-(ជូនភ្ជាប់គំរូតារាង) ការសម្រាំងយក និងបញ្ជូនមកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនូវវិក្កយបត្រធម្មតា និងវិក្កយបត្រអាករលើ​តម្លៃបន្ថែមដែលមានមូលដ្ឋានគិតប្រាក់អាករចាប់ពី ២០,០០០,០០០រៀលឡើងទៅ២២ មេសា ២០១៤

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន 07 August 2014
- ការជូនដំណឹងអំពីការផ្អាកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទង​នឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរ​ជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRS for SMEs) ជូនមន្ត្រីពន្ធដារ 17/06/2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបម៉ៅការ (OAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ