ត្រឡប់ទៅទំព័រទាញយកឯកសារវិញ
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
ច្បាប់

អនុក្រឹត្យ
គ្មានព័ត៌មាន

ប្រកាស

សារាចរណែនាំ

សេចក្តីជូនដំណឹង

ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៦
- ឆ្នាំ ២០១៥
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
130
101,828
112,826
3,561,947
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-សំណើសុំអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាលើ​សេចក្តីព្រាង​សៀវភៅណែនាំស្តីពី​ការគ្រប់គ្រងធនធាន​មនុស្សរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ២៥ កក្កដា ២០១៦
-អញ្ជើញចូលរួម​ និងចាត់មន្រ្តីចូលរួមសិក្ខាសាលា​ស្តីពី​គោលការណ៍សំខាន់ៗក្នុងកិច្ច​ព្រមព្រៀងស្តីពី​ការចៀស​វាង​ការ​យកពន្ធត្រួតគ្នា (Double Taxation Agreement - DTA) និង កិច្ចព្រមព្រៀង DTA រវាងព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋ​សិង្ហបុរី២១ កក្កដា ២០១៦
-សេចក្តីអំពាវនាវរបស់​សមាគមសង្គហៈមិត្តបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ១៩ កក្កដា ២០១៦
-ការចេញ ចូលតាមជណ្តើរយន្តនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ​ក្នុងកំឡុងពេលជួសជុល និងតំឡើង​ជណ្តើរយន្តថ្មីចំនួន ០២គ្រឿង ជំនួសឲ្យជណ្តើរយន្ត​ចាស់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ១៥ កក្កដា ២០១៦
-ការកែប្រែការបើកប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗតាមរយៈទូរ ATM ANZ Royal ជំនួសមក​បើកតាមភ្នាក់ងារ​ WING ជាបណ្តោះអាសន្ន០៥ កក្កដា ២០១៦
-ការអនុវត្ត​គម្រោងសាកល្បងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ​ របស់មន្រ្តីរាជការពន្ធ​ដារ​ដែលកំពុងបម្រើការងារ​គ្រប់អង្គភាពពន្ធដារទាំងអស់​ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ២១ មិថុនា ២០១៦
-កម្រងសេវា​សាធារណៈ​របស់អគ្គ​​នាយក​ដ្ឋាន​​ពន្ធដារ​ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១៦ មិថុនា ២០១៦

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារ ដែលត្រូវចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី រដ្ឋបាលសារពើពន្ធរបស់​ប្រទេសជប៉ុន ០៥ កក្កដា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបរិបទប្រមូល​ពន្ធ​របប​ស្វ័យ​ប្រកាសសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធ​តូច ក្រុមទី៣ ២៣ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបរិបទប្រមូល​ពន្ធ​របប​ស្វ័យ​ប្រកាសសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធ​តូច ក្រុមទី២ ២៣ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី​ស្តង់ដាររបាយការណ៍​ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ​នៃកម្ពុជា​សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្រុមទី០៥ 05/05/2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ