ត្រឡប់ទៅទំព័រទាញយកឯកសារវិញ
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
ច្បាប់

អនុក្រឹត្យ
គ្មានព័ត៌មាន

ប្រកាស

សារាចរណែនាំ

សេចក្តីជូនដំណឹង

ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៦
- ឆ្នាំ ២០១៥
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
692
36,791
108,958
4,065,978
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-ដំណឹងមរណៈភាពលោកស្រី មាច សុខលី អតីតអនុប្រធាន​ការិយាល័យ នៃសាខាពន្ធដារ​ខណ្ឌ​៧មករា ០៦ ធ្នូ ២០១៦
-លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល​ប្រមូលចំណូលពន្ធ​ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ព្រមទាំងទិសដៅ​សម្រាប់អនុវត្តបន្តរបស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋានពន្ធដារ០៥ ធ្នូ ២០១៦
-កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សិក្សា​នៅប្រទេសជប៉ុន - Master of Public Policy, International Program៣០ វិច្ឆិកា ២០១៦
-ជម្រាបមកលោកប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌទាំងអស់ ស្តីពីការបង់ពន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ របស់មន្ទីរស្ថាប័នរដ្ឋ តាមរយៈអាណត្តិបើកប្រាក់១៨ វិច្ឆិកា ២០១៦
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​អាហារូបករណ៏ទៅសិក្សា​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសជប៉ុន០៨ វិច្ឆិកា ២០១៦
-ការចុះពិនិត្យ​ផ្ទៀងផ្ទាត់បង្កាន់ដៃ​ប្រភេទ កក កខ និង កគ នៅនាយកដ្ឋានច្បាប់ វិវាទ និងស្ថិតិ និង​តាម​បណ្តាសាខា​ពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌទូទាំងប្រទេស២១ តុលា ២០១៦

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពីការពិនិត្យមើលរបាយ​ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការដាក់លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ២៤ តុលា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យលើប្រភេទ​ ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ពន្ធប្រថាប់ត្រា និងពន្ធលើមធ្យោបាយដឹក​ជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ក្រុមទី០៣ ០៣ តុលា ២០១៦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- សៀវភៅណែនាំការប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​សម្រង់​សហគ្រាស​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ពីបញ្ជី ក្នុងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យ​ប្រកាស ២០ កញ្ញា ២០១៦
- សៀវភៅណែនាំ​ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី​បំណុល​ពន្ធមិនអាច​ប្រមូលបាន ០១ កញ្ញា ២០១៦
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ