ត្រឡប់ទៅទំព័រទាញយកឯកសារវិញ
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
ច្បាប់

អនុក្រឹត្យ
គ្មានព័ត៌មាន

ប្រកាស

សារាចរណែនាំ

សេចក្តីជូនដំណឹង

ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៦
- ឆ្នាំ ២០១៥
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
3,682
106,598
113,432
3,680,165
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការប្រើប្រាស់ច្រកចូលតែមួយ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ២៥ សីហា ២០១៦
-ដំណឹងអាហារូបករណ៍ជប៉ុន JDS សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦២៤ សីហា ២០១៦
-សំណើសុំចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីរាជការពន្ធដារ​ទទួលបន្ទុកការងារ​បុគ្គលិក ឲ្យមកចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​ណែនាំស្តីពី​ការបំពេញ​ប្រវត្តិរូប​ទម្រង់ថ្មី​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និងរបៀប​ចងក្រ​ង​ការពិពណ៌នា​មុខ​តំណែង​ក្នុង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​​ចាប់ពីអនុ​ប្រធានការិ​យាល័យ​ឡើង​ទៅ២៣ សីហា ២០១៦
-សំណើសុំពន្លឿនការផ្តល់​ឯកសារ​ដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ជូនមន្ត្រីរាជការពន្ធដារ​ដែលកំពុង​បម្រើ​ការងារ​នៅតាម​នាយកដ្ឋាន​ និងសាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត ខណ្ឌ០៤ សីហា ២០១៦
-ការចេញ ចូលតាមជណ្តើរយន្តនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ​ក្នុងកំឡុងពេលជួសជុល និងតំឡើង​ជណ្តើរយន្តថ្មីចំនួន ០២គ្រឿង ជំនួសឲ្យជណ្តើរយន្ត​ចាស់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ១៥ កក្កដា ២០១៦

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី សវនកម្មពន្ធដារ ក្រុមទី៣ ២៥ សីហា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី សវនកម្មពន្ធដារ ក្រុមទី២ ២៥ សីហា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី សវនកម្មពន្ធដារ ក្រុមទី១ ២៥ សីហា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី បរិបទប្រមូលពន្ធតាម​របបស្វ័យ​ប្រកាសសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច ក្រុមទី៣ ០៤ សីហា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី បរិបទប្រមូលពន្ធតាម​របបស្វ័យ​ប្រកាសសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច ក្រុមទី២ ០៤ សីហា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី បរិបទប្រមូលពន្ធតាម​របបស្វ័យ​ប្រកាសសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច ក្រុមទី១ ០៤ សីហា ២០១៦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ