ត្រឡប់ទៅទំព័រទាញយកឯកសារវិញ
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
ច្បាប់

អនុក្រឹត្យ
គ្មានព័ត៌មាន

ប្រកាស

សារាចរណែនាំ

សេចក្តីជូនដំណឹង

ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៦
- ឆ្នាំ ២០១៥
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
100
104,227
116,388
3,451,447
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-ដំណឹងមរណភាពលោក ឡុង ទិត្យ ត្រូវជាឪពុកក្មេកលោក ប្រាជ្ញ ពេជ្រវណ្ណៈ មន្រ្តីការិយាល័យបុគ្គលិក នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ២៧ មិថុនា ២០១៦
-សំណើសុំអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ផ្នែកធនធានមនុស្ស​របស់​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ២៦ មិថុនា ២០១៦
-ការអនុវត្ត​គម្រោងសាកល្បងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ​ របស់មន្រ្តីរាជការពន្ធ​ដារ​ដែលកំពុងបម្រើការងារ​គ្រប់អង្គភាពពន្ធដារទាំងអស់​ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ២១ មិថុនា ២០១៦
-កម្រងសេវា​សាធារណៈ​របស់អគ្គ​​នាយក​ដ្ឋាន​​ពន្ធដារ​ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១៦ មិថុនា ២០១៦

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសគ្រប់​គ្រង​លទ្ធផលការងារ ក្រុមទី០៥ ២៦ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសគ្រប់​គ្រង​លទ្ធផលការងារ ក្រុមទី០៤ ២៦ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសគ្រប់​គ្រង​លទ្ធផលការងារ ក្រុមទី០៣ ២៦ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសគ្រប់​គ្រង​លទ្ធផលការងារ ក្រុមទី០២ ២៦ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសគ្រប់​គ្រង​លទ្ធផលការងារ ក្រុមទី០១ ២៦ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបរិបទប្រមូល​ពន្ធ​របប​ស្វ័យ​ប្រកាសសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធ​តូច ក្រុមទី៣ ២៣ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបរិបទប្រមូល​ពន្ធ​របប​ស្វ័យ​ប្រកាសសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធ​តូច ក្រុមទី២ ២៣ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបរិបទប្រមូល​ពន្ធ​របប​ស្វ័យ​ប្រកាសសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធ​តូច ក្រុមទី១ ២៣ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាម​មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែល​ត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ​បច្ចេកទេស​នគរ​បាលយុត្តិធម៌ ១០ មិថុនា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី​ស្តង់ដាររបាយការណ៍​ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ​នៃកម្ពុជា​សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្រុមទី០៥ 05/05/2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ