ត្រឡប់ទៅទំព័រទាញយកឯកសារវិញ
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
ច្បាប់

អនុក្រឹត្យ
គ្មានព័ត៌មាន

ប្រកាស

សារាចរណែនាំ
គ្មានព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង
គ្មានព័ត៌មាន

ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
តម្លៃសេវាសាធារណៈ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
របាយការណ៏ និង ស្ថិតិ
-  របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ
-  ស្ថិតិ
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៤
- ឆ្នាំ ២០១៣
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលមុខវិជ្ជាពន្ធដារ
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលភ្នាក់ងារ សេវាកម្មពន្ធដារ
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
958
29,570
61,416
1,034,263
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-ការសម្រាំងយក និងបញ្ជូនមកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនូវវិក្កយបត្រធម្មតា និងវិក្កយបត្រអាករលើ​តម្លៃបន្ថែមដែលមានមូលដ្ឋានគិតប្រាក់អាករចាប់ពី ២០,០០០,០០០រៀលឡើងទៅ១១ មេសា ២០១៤
-វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីទម្រង់វាយតម្លៃការងារមន្ត្រីរាជការ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ១១ មេសា ២០១៤
-ការចែកចាយប្រតិទិនឆ្នាំ២០១៤ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ​ដល់អ្នកជាប់ពន្ធធំៗមួយចំនួន០៨ មេសា ២០១៤
-(គំរូ) គោលនយោបាយកម្មវិធីទី៣ កៀគរចំណូលថវិកាជាតិ និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ៣១ មីនា ២០១៤
-សូមអញ្ជើញចូលរួមសូត្រមន្តអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ២៨ មីនា ២០១៤
-Logo (3D) ថ្មីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ២៤ មីនា ២០១៤
-Logo ថ្មីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ២៤ មីនា ២០១៤
-ការពង្រឹងវិន័យម៉ោងពេលធ្វើការប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ២៤ មីនា ២០១៤
-ការថតចម្លងជូនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នូវឯកសារប្រថាប់ត្រាលើកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ​ ឬសេវាដែលប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋ (កិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ)១៣ មីនា ២០១៤

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីស្តង់ដាររបាយការណ៏​ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងឆ្នាំ២០១៤ 04/04/2014
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារ ដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រមូលពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស​ ក្រមទី៣ 13/03/2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបម៉ៅការ (OAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ