ត្រឡប់ទៅទំព័រទាញយកឯកសារវិញ
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
ច្បាប់

អនុក្រឹត្យ
គ្មានព័ត៌មាន

ប្រកាស

សារាចរណែនាំ

សេចក្តីជូនដំណឹង
គ្មានព័ត៌មាន


ទាញយកឯកសារទម្រង់ថ្មី
VT2014
លិខិតបញ្ជាក់ពីការកាន់កាប់ និងប្រើប្រាស់ មធ្យោបាយដឹក​ជញ្ជូន និងយានជំនិះ

លិខិតប្រកាសពន្ធ​ លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
តម្លៃសេវាសាធារណៈ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
របាយការណ៏ និង ស្ថិតិ
-  របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ
-  ស្ថិតិ
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៥
- ឆ្នាំ ២០១៤
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលជំនាញពន្ធដារ
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​​
ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ វគ្គ៣
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
10
46,817
69,532
1,530,615
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-លិខិតអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលចំណូលពន្ធប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្ត​បន្ត​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ០៤ តុលា ២០១៤
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការលើកថ្ងៃប្រឡងផ្ទៃក្នុងផ្លាស់ប្តូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ៣០ តុលា ២០១៤
-អញ្ជើញចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី Sharing Experience in Tax Audit Programs១៦ តុលា ២០១៤
-ជម្រាបជូនលោកប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌស្តីពីវិធានការជំរុញការប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤១២ កញ្ញា ២០១៤
-ស្តីពីការបញ្ជូនបញ្ជីវត្តមានមន្រ្តី លិខិតឧទ្ទេសនាម លិខិតបង្គាប់ការ លិខិតបញ្ជាបេសកកម្ម និងលិខិត​ផ្សេងៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងការចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីពន្ធដារ​ក្រោមឪវាទ​ឲ្យចុះបំពេញការងារ​ ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងសម្រាប់ខែ​បន្តបន្ទាប់ មកនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ០១ កញ្ញា ២០១៤

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តក្នុងការធ្វើសវនកម្ម​ពន្ធដារ ក្រុម៣ 14 Nov 2014
- បញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តក្នុងការធ្វើសវនកម្ម​ពន្ធដារ ក្រុម២ 14 Nov 2014
- បញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តក្នុងការធ្វើសវនកម្ម​ពន្ធដារ ក្រុម១ 14 Nov 2014
- អាហារូបករណ៍សិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ និង ជប៉ុន 16/09/2014
- អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន 07 August 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបម៉ៅការ (OAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ