ត្រឡប់ទៅទំព័រទាញយកឯកសារវិញ
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
ច្បាប់

អនុក្រឹត្យ
គ្មានព័ត៌មាន

ប្រកាស

សារាចរណែនាំ

សេចក្តីជូនដំណឹង

ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៦
- ឆ្នាំ ២០១៥
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
277
95,794
126,198
3,795,590
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល​ប្រមូលចំណូលពន្ធ​ប្រចាំខែកញ្ញា និងប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦ ព្រមទាំងទិសដៅ​សម្រាប់អនុវត្តបន្តរបស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋានពន្ធដារ២៣ កញ្ញា ២០១៦
-ដំណឹងអាហារូបករណ៍សិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨១៣ កញ្ញា ២០១៦
-ស្តីពីការបង់ប្រាក់បរិវិសទាន និងប្រាក់ភាគទាន (អាណត្តិទី២ ឆ្នាំទី៣ ២០១៦-២០១៧) ចូលក្នុងបេឡាសមាគមបុគ្គលិកពន្ធដារកម្ពុជា ០១ កញ្ញា ២០១៦
-ការចេញ ចូលតាមជណ្តើរយន្តនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ​ក្នុងកំឡុងពេលជួសជុល និងតំឡើង​ជណ្តើរយន្តថ្មីចំនួន ០២គ្រឿង ជំនួសឲ្យជណ្តើរយន្ត​ចាស់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ១៥ កក្កដា ២០១៦

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីរាជការពន្ធដារ​ ដែលត្រូវចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី បញ្ជីការគណនេយ្យសាមញ្ញនៃប្រទេសជប៉ុន ១៦ កញ្ញា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី សវនកម្មពន្ធដារ ក្រុមទី៣ ២៥ សីហា ២០១៦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- សៀវភៅណែនាំការប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​សម្រង់​សហគ្រាស​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ពីបញ្ជី ក្នុងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យ​ប្រកាស ២០ កញ្ញា ២០១៦
- សៀវភៅណែនាំ​ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី​បំណុល​ពន្ធមិនអាច​ប្រមូលបាន ០១ កញ្ញា ២០១៦
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ