ត្រឡប់ទៅទំព័រទាញយកឯកសារវិញ
ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ច្បាប់

អនុក្រឹត្យ
គ្មានព័ត៌មាន

ប្រកាស

សារាចរណែនាំ
គ្មានព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង
គ្មានព័ត៌មាន

ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៧
- ឆ្នាំ ២០១៦
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
1,633
115,338
117,361
4,261,948
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-ដំណឹងមរណៈភាពឧបាសក កែន សែម ត្រូវជា​បិតាបង្កើតរបស់ឯកឧត្តម កែន សម្បត្តិ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយក​ដ្ឋានពន្ធដារ២០ មករា ២០១៧
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្ត្រីរាជការទាំងពីរភេទ ដើម្បីទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៅសាកលវិទ្យាល័យ​បច្ចេកវិទ្យាណាន់យ៉ាង សឹង្ហបូរី (NTU) និងសាលា​គោលនយោបាយសាធារណៈលីក្វាន់យូ នៃសាកលវិទ្យាល័យ​សឹង្ហបូរី (NUS) ប្រទេសសឹង្ហបូរី១៣ ធ្នូ ២០១៦
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ (Join Japan / World Bank Graduate Program) ទៅសិក្សា​ជំនាញពន្ធដារ​នៅប្រទេស​ជប៉ុន១៣ ធ្នូ ២០១៦

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពីការពិនិត្យមើលរបាយ​ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការដាក់លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ២៤ តុលា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យលើប្រភេទ​ ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ពន្ធប្រថាប់ត្រា និងពន្ធលើមធ្យោបាយដឹក​ជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ក្រុមទី០៣ ០៣ តុលា ២០១៦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- សៀវភៅណែនាំការប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​សម្រង់​សហគ្រាស​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ពីបញ្ជី ក្នុងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យ​ប្រកាស ២០ កញ្ញា ២០១៦
- សៀវភៅណែនាំ​ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី​បំណុល​ពន្ធមិនអាច​ប្រមូលបាន ០១ កញ្ញា ២០១៦
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ