ត្រឡប់ទៅទំព័រប្រភេទពន្ធដោយសង្ខេបវិញ
ពន្ធសត្តឃាត
  • ពន្ធសត្តឃាត ត្រូវប្រមូលលើគ្រប់សមាសភាពសេដ្ឋកិច្ច ដែលសម្លាប់សត្វគោ ក្របី ជ្រូក
    • ពន្ធសត្តឃាត ត្រូវយកតែម្តងលើសត្វមួយក្បាលដែលយកទៅសម្លាប់នៅកន្លែងពិឃាតសត្វ ឬនៅសត្ត ឃាតដ្ឋាន។
    • ក្នុងករណីពិសេស ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវកំណត់របៀបរបបប្រមូលពន្ធសត្តឃាតពីអ្នកទិញ ឬ អ្នកដឹកជញ្ជូន ឬអ្នកលក់សត្វរស់។
  • ពន្ធសត្តឃាត ត្រូវប្រមូលតាមអត្រា ៣% លើថ្លៃសត្វដែលសម្លាប់យកសាច់ហៅថា ‹ថ្លៃគិតពន្ធ›
  • ថ្លៃគិតពន្ធ គឺជាថ្លៃលក់រាយនូវសត្វរស់ គិតជាមធ្យមនៅលើទីផ្សារតាមរយៈកាលនីមួយៗ។ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងកំណត់តម្លៃសត្វដែលសម្លាប់យកសាច់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានគិតពន្ធសត្តឃាតឱ្យបានសមស្រប និងថ្លៃនៅលើទីផ្សារដែលប្រែប្រួល។
ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៧
- ឆ្នាំ ២០១៦
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
1,439
79,586
98,846
4,740,178
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-ដំណឹងមរណភាពលោក ប៉ា មុនី មន្ត្រីមប្រើការ​ងារ​នៅការិយាល័យបំណុលពន្ធ សាខាពន្ធដារខណ្ឌទួលគោក១៨ ឧសភា ២០១៧
-ដំណឹងមរណភាពឧបាសក ឈឹម ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យសវនកម្ម នៃសាខាពន្ធដារ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ០៩ ឧសភា ២០១៧
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​អាហារូបករណ៏ទៅសិក្សា​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគោល​នយោបាយសារពើពន្ធ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង១៧ មីនា ២០១៧

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពីពន្ធលើ​ប្រាក់ចំណេញ និងការ​ពិនិត្យ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ក្រុមទី០៣ ២៣ កុម្ភៈ ២០១៧
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- សៀវភៅណែនាំការប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​សម្រង់​សហគ្រាស​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ពីបញ្ជី ក្នុងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យ​ប្រកាស ២០ កញ្ញា ២០១៦
- សៀវភៅណែនាំ​ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី​បំណុល​ពន្ធមិនអាច​ប្រមូលបាន ០១ កញ្ញា ២០១៦
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ